Sysav

Sysav

Monter: D:23
Telefonnummer: 040-635 18 00
Mailadress: kundservice@sysav.se

Sysav är ett kommunägt miljö- och avfallsbolag i södra Skåne. I samverkan med de 14 ägarkommunerna ansvarar Sysav för att regionens hushållsavfall tas omhand, behandlas och återvinns på miljövänligaste sätt.

Sysav arbetar enligt EUs avfallshierarki och vi

 1. förebygger/förhindrar uppkomsten av avfall
  genom att erbjuda lektioner, föreläsningar och studiebesök om hållbar utveckling till elever i grundskolan och gymnasiet, universitetsstuderande, intresseföreningar med flera
 1. förespråkar återanvändning
  genom samarbete med hjälporganisationer, loppisarrangörer, tävlingar och kampanjer
 1. materialåtervinner
  allt som inte kan återanvändas
 1. utvinner energi
  ur de sopor som inte kan återvinnas på annat sätt
 2. deponerar
  det avfall som ännu inte kan återvinnas och som inte är önskvärt i kretsloppet

Med samarbetspartner arbetar Sysav aktivt för hållbar utveckling på alla nivåer i samhället, både lokalt, regionalt och globalt. Vi vill bidra till att skapa ett hållbart samhälle för såväl nuvarande som kommande generationer.

Läs mer på www.sysav.se