Svenska Akademiens ordbok

Svenska Akademiens ordbok

Monter: E:21
Telefonnummer: 046 – 23 58 80
Mailadress: info@saob.se

svenska.se – sök i tre ordböcker på en gång!

Svenska Akademiens ordböcker finns gratis på svenska.se

Svenska Akademiens ordlista inne­håller cirka 126 000 uppslags­ord och betraktas som den in­officiella normen för stavning och böjning av modern svenska.

Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien med cirka 65 000 uppslags­ord ger en in­gående beskrivning av ord­förrådet i modern svenska. Tyngd­punkten ligger på vad uppslags­orden betyder och hur de används. I denna ord­bok kan man även höra hur uppslags­orden uttalas.

Svenska Akademiens ordbok är en historisk ordbok som beskriver svenskt skrift­språk från 1521 till våra dagar och omfattar cirka 500 000 uppslags­ord. Ordboken är ett viktigt hjälpmedel framför allt vid läsning av äldre texter.

Välkommen till monter E:21 där du får veta mer om våra ordböcker.

Tre ordböcker gratis i din mobil.

Svenska Akademiens ordbok.