Svensk TalTeknologi

Svensk TalTeknologi

Monter: C:14
Telefonnummer: 0454 30 08 08
Mailadress: info@svensktalteknologi.se

Svensk TalTeknologis affärsidé är att underlätta skrivande, läsande och kommunikation. Med egen och andras kompetens utveckla, tillverka och sälja användarvänliga och konkurrenskraftiga produkter och utbildningar.

Språkinlärning för nyanlända
Fler och fler nyanlända kommer till våra kommuner och skolor och behöver på ett snabbt och enkelt sätt lära sig svenska för att kunna integreras i samhället. En bra metod för att lära sig ett nytt språk är genom att lyssna, skriva och läsa. Detta kan med fördel göras genom en talsyntes eller genom programmet Vocab Express.

ClaroValfrihet

Claros talsynteser finns för alla plattformar och vi kan nu erbjuda er olika avtalsformer. Med ClaroValfrihet sätter ni själva ihop produkter från Claro som ni sedan väljer att abonnera eller att köpa i en och samma licens. En licens – flera plattformar!

SETT dig ner med oss och prata Språkinlärning för nyanlända och ClaroValfrihet! Du får en espresso och choklad samt en visning av våra produkter!

Produkter
ClaroRead Plus – talsyntesprogram till PC och MAC
ClaroSpeak – talsyntesapp till iPad
Claro Cloud – paket med både Chrometillägg och webbaserad ordbehandlare. Tillgänglighet oavsett plattform
Vocab Express – program för språkinlärning för nyanlända med språken arabiska, somaliska, dari, farsi och engelska
Echo SmartPen – spelar in vad som sägs samtidigt som du antecknar, till PC och Mac
Livescribe 3 SmartPen Black Edition – spelar in vad som sägs samtidigt som du antecknar, till iPad och iPhone
IRIScan Book Executive 3 – portabel skanner till PC, MAC, surfplattor och smartphones
IRIScanMouse Executive 2 – skannermus till PC och MAC

Varumärken
Claro Software
Vocab Express
Livescribe
IRIS