Svedala Kommun

Svedala Kommun

Monter: B:20
Telefonnummer: 040 626 80 00
Mailadress: 

Den kommunala förskolan, grundskolan och gymnasieskolan i Svedala kommun har en gemensam verksamhetsidé. Syftet med verksamhetsidén är att den ska leda till högre måluppfyllelse och en utveckling av ledarskapet hos skolledare och personal. Vi utgår från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

• Vi arbetar med att synliggöra lärandet
• Vi arbetar med delaktighet, meningsskapande och känsla av sammanhang
• Vi arbetar med att alla ska lyckas

De tre punkterna ovan omfattar både elever och personal. Vi arbetar tillsammans i en lärande organisation och både personal och elever ska se sitt lärande, vara delaktiga och få sina kunskaper och färdigheter insatta i en helhet och i ett sammanhang. Vi arbetar för att alla ska lyckas, att alla ska känna stolthet och uppleva lustfyllt lärande.

Bloggar

Förstelärare bloggar

Kvalitet och Utveckling i Svedala