StudyBee

StudyBee

Monter: B:08
Telefonnummer: +46(0)706999183
Mailadress: info@studybee.se

StudyBee hanterar den pedagogiska elevutveckling direkt i Google Classroom. StudyBee är fullt integrerat med Google Classroom och möjliggör formativ bedömning per uppgift och elev mot skolverkets kunskapskrav. Med StudyBee får pedagogen en bättre bild över elevens utveckling och sparar därmed mycket tid. Man är och stannar i Google Classroom miljön, där undervisningen sker.

Besök vår monter så visar vi även färska nyheter som Övergripande bedömning och Mentorvy.