StudyBee

StudyBee

Monter: F:22
Telefonnummer: +46(0)730247279
Mailadress: info@studybee.se

StudyBee hanterar den pedagogiska elevutveckling direkt i Google Classroom. StudyBee är fullt integrerat med Google Classroom och möjliggör formativ bedömning per uppgift och elev mot skolverkets kunskapskrav. Med StudyBee får pedagogen en bättre bild över elevens utveckling och sparar därmed mycket tid. Man är och stannar i Google Classroom miljön, där undervisningen sker.

Kom och besök vår monter för att se hur StudyBee kan hjälpa just dig.

Fram till dess kan du ladda ner och prova via studybee.se