Studi.se

Studi.se

Monter: D:23
Telefonnummer: 08-509 15 401
Mailadress: erika@studi.se

Studi / Språkprojektet

Skola för alla från första dagen

Språkprojektet utvecklar det flerspråkiga digitala läromedlet Studi.se på sex språk. Det är till för att bättre kunna möta nyanlända elever så att de snabbare kan komma igång med såväl ämnesundervisning som svenskan i skolan. Språken är svenska, arabiska, somaliska, tigrinja, dari och engelska.
Dessutom är det ett bra verktyg för de elever med svenska som förstaspråk. Bland annat som ett sätt att öva själv, ta igen förlorade lektioner eller kunna repetera en lektion i sin egen takt så många gånger som det behövs.

För lärare är Studi.se till exempel ett enkelt sätt att förbereda elever för en lektion. Ett sätt att enkelt flippa klassrummet.

I Språkprojektet utvecklas Studi.se genom ett samarbete mellan Komplementskolan, forskare och kommuner.

Produkter

Med ett flerspråkigt interaktivt läromedel kan studiehandledaren dela ut läxor och skicka uppgifter som eleven kan arbeta med mellan studiehandledningstillfällena. Språkstödet kan då hjälpa eleven dygnet runt, och handledningstiden kan ägnas åt just handledning

Dessutom kan eleven växla mellan de olika språken i både tal och skrift. Hastigheten i filmen kan också ändras så eleven kan anpassa den efter sina behov.

Alla filmer har även ett quiz i tre svårighetsnivåer kopplade till varje film. Alla quiz översätts till de sex representerade språken.

Erbjudanden

Kommuner som medverkar i språkprojektet får full tillgång till Studi.se. Det vill säga hela läromedlet med alla språken, till alla elever i åk 7-9 och kopplade lärare, studiehandledare och modersmålslärare.

Detta gäller för alla kommunala skolor i alla tio ämnen.