Studi.se

Studi.se

Monter: D:23
Telefonnummer: 08-509 15 401
Mailadress: erika@studi.se

Studi / Språkprojektet

Skola för alla från första dagen

Alla ska få chansen att lyckas i skolan – oavsett modersmål. Därför har Studi tillsammans med Språkprojektet utvecklat ett flerspråkigt digitalt läromedel på sex olika språk. Det gör att nyanlända elever snabbt kan slussas in i skolans ämnesundervisning, samtidigt som de lär sig svenska.

De animerade filmerna engagerar och förklarar på ett pedagogiskt och underhållande sätt. Det gör läromedlet mycket uppskattat även bland svensktalande elever.

Studi underlättar också för lärarna, som kan “flippa klassrummet” och använda filmerna som stöd i undervisningen. Eleverna kan se filmerna i sin egen takt, och utifrån sina egna förmågor och kunskaper. De som har varit frånvarande kan ta igen förlorade lektioner och kontrollera sitt lärande med hjälp av interaktiva quiz som är kopplade till varje film.
Filmerna är anpassade för grundskolans årskurser 7–9 och täcker läroplanens centrala innehåll. Många av filmerna kan dessutom användas i låg- och mellanstadiet eller för repetitioner i gymnasiet.
Eleverna kan själva justera hastigheten på filmerna utifrån språkliga och kunskapsmässiga förutsättningar. De kan också fritt växla språk på både tal och undertexter. Det gör att nyanlända elever som efter en tid börjar lyssna på svenska, parallellt kan läsa undertexterna på det egna modersmålet.
I dag finns filmerna på svenska, arabiska, somaliska, tigrinska, dari och engelska. Kommande språk är thailändska, tyska, franska, polska, spanska och finska.
Skolorna får full tillgång till hela lärplattformen genom att kommunen ansluter sig till Språkprojektet, som har till syfte att utveckla det absolut bästa flerspråkiga läromedlet för svenska skolor. På så vis försäkrar vi oss också om att innehållet i läromedlet grundar sig på aktuella forskningsresultat.
Även enskilda skolor kan teckna licenser för att använda huvuddelen av läromedlet.
De över 800 filmer som ingår i läromedlet har samtliga producerats av ett team bestående av ämnesexperter, manusförfattare, animatörer, röstskådespelare och översättare. Dessutom arbetar våra utvecklare ständigt med att göra det så enkelt som möjligt att när som helst på dygnet ta del av hela lärplattformen, oavsett om man använder dator, läsplatta eller en smart mobiltelefon.
Studi Sverige, som står bakom läromedlet, använder allt eventuellt överskott till att utveckla verksamheten. Det sker ingen vinstutdelning till ägarna.