Studentlitteratur

Studentlitteratur

Monter: D:12 & D:13
Telefonnummer: 046 31 20 00
Mailadress: info@studentlitteratur.se

Med Studentlitteraturs digitala läromedel blir din undervisning mer effektiv och flexibel, vilket underlättar ditt arbete som pedagog och skapar nya möjligheter som både lärare och elever vinner på. Vinnande vetande, helt enkelt. Våra produkter, tryckta som digitala, bygger alltid på vetenskaplig grund, lång erfarenhet och målgruppsanpassade pedagogiska upplägg. För att kunna utveckla och erbjuda inspirerande och undervisningsnära produkter arbetar vi i nära samverkan med företrädare för skola, universitet och yrkesverksamma. Vi vill vara det nytänkande förlaget som ständigt förbättrar lärandet, förenklar vardagen och skapar resultat för alla i vår värdekedja. Det är den målsättningen som gjort att vi blivit Sveriges ledande förlag för läromedel och kvalificerad kurs- och facklitteratur.

Vi har marknadens mest kompletta digitala läromedel för grundskola och gymnasium. Våra populära basläromedel finns som digital produkt eller som bok + digital produkt. Oavsett vilket alternativ du väljer får du samma innehåll, fast paketerat på två olika sätt. På så vis kan du välja den typ av undervisningsmaterial som bäst passar dig.