Studentlitteratur

Studentlitteratur

Monter: D:12
Telefonnummer: 046 31 20 00
Mailadress: info@studentlitteratur.se

Studentlitteratur är det nytänkande utbildningsförlaget som ständigt vill förbättra lärandet, förenkla vardagen och skapa resultat för såväl lärare, studenter och elever som för våra författare.

Med läromedel för förskola, grundskola och gymnasium, kurslitteratur och vetenskaplig utgivning för universitet och högskola samt kvalificerad facklitteratur, utbildningar och digitala informationstjänster för yrkesverksamma stöttar Studentlitteratur kontinuerlig kunskaps- och kompetensuppbyggnad längs hela kunskapsresan.

Oavsett form och förpackning är grundidén dock alltid densamma. Allt vi erbjuder bygger på vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och målgruppsanpassade pedagogiska upplägg.

I monter D:12 hittar du digitala läromedel som gör undervisningen mer effektiv och flexibel, vilket underlättar ditt arbete som pedagog och skapar nya möjligheter som både lärare och elever vinner på.

 

I monter D:13 hittar du kompetensutvecklingslitteratur och utbildningar för dig som arbetar inom skola och förskola. Du hittar även Förskoleforum – Sveriges största kompetensutvecklingsforum för dig som arbetar i förskolan.

Välkommen!