Språkbussen

Språkbussen

Monter: F:26
Telefonnummer: 0722 - 34 31 34
Mailadress: annika@sprakbussen.se

Genom tecken och bildstöd i materialen lockar vi fler barn och ungdomar att vara delaktiga i barngrupperna och utveckla sitt språk. Språkbussen skapar uppskattade pedagogiska material för förskolan för att locka till att använda tecken och bildstöd.
”Teckenplanscher” för att ha tecken lättillgängligt där man behöver dem
”Mina känslor” mattor för att ta ställning till egna känslor
”Lära tecken i grupp” nya boken med spel och samtalsövningar
”Bildschema” appen för att steg-för-steg visa hur dagen ser ut eller hur en aktivitet genomförs
”Puffarna” apparna för att prata om känslor och lära sig hur man visar med ansiktet och kroppen hur känslor uttrycks
”Om jag hade en röst” filmer som visar hur man kan jobba med språkträning. Filmerna finns nu även streamade.

Välkommen till Språkbussen!