SNILLEBLIXTARNAS VÄNNER

SNILLEBLIXTARNAS VÄNNER

Monter: A:14
Telefonnummer: 070-7994049
Mailadress: ulf.brauer@snilleblixtarna.se

Snilleblixtarna är ett roligt koncept som uppmuntrar unga elevers intresse för teknik, uppfinningar och entreprenörskap. Snilleblixtarna utbildar pedagoger kring hur man praktiskt kan gå till väga för att stimulera elevernas kreativitet och lust att lära.