SLI Education

SLI Education

Monter: C:07
Telefonnummer: 0143 55 21 00
Mailadress: info@slieducation.se

SLI Play är Sveriges mest använda och lättillgängliga plattform för digital distribution av AV-läromedel och e-böcker. På plattformen erbjuder SLI Education  lärare och elever ett fantastiskt utbud av strömmande utbildningsfilmer och fack- och skönlitteratur. Inte nog med det. Förstärkt med verktyg som Samsök och SLI Plus är den mer att likna vid en arena för lärande än en filmbutik.