Skolcoacherna Sweden AB

Skolcoacherna Sweden AB

Monter: C:12
Telefonnummer: 070-7796271
Mailadress: info@skolcoacherna.se

Varmt Välkomna till Skolcoachernas monter C:12

Under mässan har du chansen att prova på professionell coachning kostnadsfritt i Skolcoachernas monter C:12.  Tjugo minuters coaching kan ge stort resultat och framsteg! Du får också konkreta tips och coachverktyg för att lyckas i dina egna dagliga samtal med elever och medarbetare

Vi har massor av fina mässerbjudanden bland annat;

  • Drop in coachning kostnadsfritt av våra professionella coacher

  • Alla besökare får 15 % rabatt på alla utbildningar

  • drygt 30% rabatt på boken  ”Coachning ett verktyg för skolan” dvs 13o kr (ord pris 190 kr)

Vi startade vår verksamhet 2008, då var vi pionjärer inom coachning i skolan!  Vi har utbildat och coachat hundratals vi  lärare, skolledare, studie- och yrkesvägledare mfl på uppdrag av kommuner och skolor runt om i Sverige.

Vi har ansvarat för olika coachinsatser i flera regeringsuppdrag. I dag samarbetar vi  med Skolverket i projekten ”Samverkan för bästa skola” och ”Nyanländas lärande” där vi utbildar i coachning och coachar runt om i landet.

På uppdrag av olika kommuner bland annat Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad och i Sollentuna kommun har vi utbildat deras interna lärarcoacher, läs mer http://pedagog.stockholm.se/ och https://www.sollentuna.se/sv/forskola–skola/utforare—verktyg-och-stod/lararcoacher/

 Flera kommuner låter också sina förstelärare gå vår grundutbildning i coachning med syfte att stärka det kollegiala lärandet.

Coachutbildningarna är kvalitetssäkrade och ackrediterade av branschorganisationen ICF, International Coachfederation.

Vi har skrivit böcker i ämnet coachning bl a boken ”Coachning – ett verktyg för skolan”.

Besök oss i vår monter så berättar vi mer samt passa på att bli coachad av våra professionella coacher.

Läs mer på www.skolcoacherna.se

I vår monter har vi kostnadsfri Drop in coachning