SchoolSoft

SchoolSoft

Monter: E:27
Telefonnummer: 08-674 63 40
Mailadress: info@schoolsoft.se

SchoolSoft är marknadsledande på webbaserade lösningar för lärare och skolledare. Med hjälp av våra produkter förenklas lärares, skolledares och administratörers arbete samtidigt som elever och föräldrar får tillgång till en komplett information om elevens skolarbete.

SchoolSoft startade 2003 och vi har under hela vår existens varit ett företag som är helt fokuserat på webbaserade lösningar för skolan. Våra produkter är utvecklade tillsammans med skolledare, lärare och administratörer i Sveriges kommuner och friskolor.

Det är helt och hållet deras krav och behov som har styrt och kommer att styra utvecklingen av våra produkter.

Vi erbjuder:

SchoolSoft: En heltäckande lärplattform för förskola till gymnasium som även innehåller hantering av betyg för grundskola och gymnasium, studieplaner för gymnasiet, rapporter till CSN och SCB m.m.

SchoolSoft-EA: En modul för elevadministration som bl.a. hanterar placeringar för förskola och grundskola, barnomsorgavgifter, folkbokföringsuppgifter m.m.

SchoolSoft-Schema: Ett modernt schemaläggningssystem inklusive tjänstefördelning.

SchoolSoft-Analys: En analysmodul som presenterar SIRIS-rapporterna för grundskola och gymnasium i grafisk form.