SCB

SCB

Monter: E:24
Telefonnummer: 
Mailadress: seminarium@scb.se

Fakta eller feeling – slå hål på myter med Sverige i siffror

Med SCB:s satsning för skolan, Sverige i siffror (www.scb.se/sverigeisiffror), presenteras statistik i text, infografik och interaktiva diagram. Här kan lärare hitta lektionsuppslag och ge sina elever möjlighet att själva hitta information, jämföra, reflektera och se sammanhang.

Sverige i siffror utgår från kursplanen i samhällskunskap, och ger överblick över exempelvis in- och utvandringen i Sverige sedan 1749, Sveriges ekonomiska utveckling och resultaten i våra allmänna val. Här finns också lärarhandledningar med övningar och lektionstips för mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet.