Sanoma Utbildning

Sanoma Utbildning

Monter: D:24
Telefonnummer: 08 587 642 10
Mailadress: info@sanomautbildning.se

Allt börjar med ett bra läromedel

Till våra omtyckta läromedelsserier för låg- och mellanstadiet har vi färdighetsträning i Bingel – en digital övärld fylld med övningar. Med hjälp av kombinationen bok + bingel får eleverna träna på blandat sätt (blended learning) och utnyttja fördelarna som finns med både den tryckta boken och den digitala tekniken.

I vår nya plattform Kampus finns våra heldigitala läromedel. Med hjälp av den digitala tekniken kan du skapa interaktiva, flexibla och engagerande lektioner som stimulerar elevernas nyfikenhet och lust att lära. Från lärarvyn kan du kontinuerligt se hur det går för din klass eller en enskild elev, och kan tidigt fånga upp individuella behov och anpassa materialet och undervisningen därefter.

Varje lärare har sitt sätt att undervisa. Precis som varje elev har sitt sätt att lära. Med blended learning väljer du din egen mix av våra digitala och tryckta läromedel och formar undervisningen så att den passar just dig och dina elever.

Välkommen att prata nutidens läromedel med oss.