Sanoma Utbildning

Sanoma Utbildning

Monter: D:24
Telefonnummer: 08 587 642 10
Mailadress: info@sanomautbildning.se

Digitalt på vårt sätt

Sanoma Utbildnings digitala läromedel utgår från våra kända och etablerade titlar. Våra digitala läromedel har därmed ett beprövat och genomarbetat innehåll som vi vet fungerar och väcker lust till att lära. Med ett inbyggt lärarstöd spar vi tid åt läraren, vägleder när så behövs samt gör det smidigt och tryggt att arbeta digitalt. Vårt mål är att göra det möjligt för lärare att på bästa sätt hjälpa varje elev att nå sin fulla potential. Välkommen till Sanoma Utbildnings digitala värld.

På SETT Syd presenterar vi:

Sanoma Utbildnings nya digitala versioner av våra välkända läromedel för åk 7–9.

Bingel – digital färdighetsträning för åk 1–6 i svenska, engelska, matematik och NO.

Lexia Provia – ett webbaserat program för elever med dyslexi och andra språkliga betingade inlärningssvårigheter.

Pejlo – digitala diagnoser i svenska och matematik åk 6–9 som stämmer av hur eleverna ligger till.