Push4help International AB

Push4help International AB

Monter: F:20
Telefonnummer: +46 (0) 73 530 50 33
Mailadress: info@push4help.com

Every second counts

Push4help erbjuder ett tekniskt och administrativt responssystem för trygg och säker skola. Vi ger skolledning och förvaltning stöd att skapa rutiner, säkerställa dokumentation samt utbildar och utvecklar personal att skapa en trygg och säker skola – från elev till huvudman.

Responssystemet innehåller en innovativ app som är resultatet av ett nytt sätt att tänka på säkerhet.