Pearson Assessment

Pearson Assessment

Monter: B:33
Telefonnummer: 08- 619 76 00
Mailadress: info.se@pearson.com

Pearson Assessment är marknadsledande i Skandinavien på psykologiska test och metoder samt arbetsminnesträning som används inom vård, skola och arbetslivet. Våra kunder är bland annat psykologer, logopeder, specialpedagoger, lärare och andra professionella yrkesgrupper.

På SETT Syd kommer vi att presentera Cogmed arbetsminnesträning, en forskningsbaserad metod för förbättrad koncentrations- och inlärningsförmåga. Arbetsminnet kan liknas med en dators processor – vi använder det mer eller mindre konstant i vardagen, bland annat för att kunna ta in och bearbeta information och behålla uppmärksamheten på en uppgift eller en aktivitet. Ett välfungerande arbetsminne är helt enkelt en förutsättning för att vi ska kunna tänka. Det spelar därför en avgörande roll i inlärningsprocessen och är en av de starkaste prediktorerna för skolprestation. Cogmed är en webbaserad träningsmetod som stärker och förbättrar hjärnans processor på liknande sätt som våra muskler stärks när vi tränar på gymmet. Genom att träna upp arbetsminnets kapacitet med Cogmed förbättras inte bara arbetsminnet. Träningen leder också till förbättringar inom andra områden, som till exempel koncentrationsförmåga, klassrumsbeteende och studieresultat. Cogmed är den enskilt mest studerade metoden att träna arbetsminne med upp till 110 publicerade studier som påvisar effekter från träningen.
Kom förbi vår monter så berättar vi mer! Välkommen!