Novista

Novista

Monter: D:27
Telefonnummer: 0431-49 13 10
Mailadress: info@novista.se

Sedan 2013 har Novista of Sweden forskat, utvecklat och tillverkat medicintekniska hjälpmedel för att skapa en tryggare, lugnare och enklare vardag åt behövande och deras vårdgivare. Fokus ligger på sinnesstimulerande, kognitiva hjälpmedel och i produktportföljen finns tyngdtäcken och tyngdvästar i olika utföranden och varianter. Novistas tyngdtäcken är patenterade.