Nova Software

Nova Software

Monter: C:10
Telefonnummer: 0515-777 888
Mailadress: info@novasoftware.se

Välkommen till Nova Software i monter C:10

Vi vill träffa dig!

Möt oss och ta del av våra erbjudanden. Passa samtidigt på att delta i våra olika aktiviteter med chans att vinna fina priser.

Närvarande uppväxt – alla elevers rätt till utbildning
För att säkerställa elevernas rätt till utbildning måste elevernas frånvaro registreras, följas upp och åtgärdas. Det finns stor risk att frånvaro kan påverka elevens utveckling mot utbildningens mål på ett negativt sätt.

Rutiner och strategier för närvaroarbete kan se olika ut på olika skolor. Det viktigaste är att frånvaro uppmärksammas.

#närvaroeffekten
Närvaroeffekten är ett förslag på hur skolor kan arbeta effektivt med att minska frånvaron och strategiskt börja öka närvaron. Skolor i kommuner och organisationer som arbetar enligt #närvaroeffekten kommer att se resultat.

Aktiviteter i montern:

  • Café Nova med mässans bästa kaffe och chokladbitar
  • Kahoottäavling med chans att vinna fina priser
  • Prata med oss om vad du saknar eller vill förändra i ditt IT-system
  • Snabbvisning i Skola24 Förskola/Fritidshem

Nova Software

Nova Software är ett IT- och kunskapsföretag som är marknadsledande inom det skoladministrativa området. Vår ambition är att utveckla kvalificerade tjänster som förenklar skolan. Våra IT-stöd för skolan ska effektivisera, underlätta och säkerställa att korrekt information finns tillgänglig för rätt person vid rätt tidpunkt.

Vi vill vara den naturliga plattformen för skolans IT-tjänster och göra det möjligt för skolorna att leva upp till omvärldens förväntningar och krav.

Våra produkter och tjänster stödjer skolans processer för tjänsteplanering, schemaläggning, frånvarohantering, lektionsplanering, elevdokumentation samt kommunikation mellan skola och hem.

Kontakta oss redan idag för att diskutera hur du kan starta #närvaroeffekten.

info@novasoftware.se, 0515-777 888, novasoftware.se

Följ Nova på Facebook och Instagram
Anmäl till Nova Software nyhetsbrev

Vi ses!