NE Nationalencyklopedin

NE Nationalencyklopedin

Monter: D:22
Telefonnummer: 040-665 47 00
Mailadress: skola@ne.se

Vi på NE har en rik tradition av kunskapsförmedling. Därför har vi antagit utmaningen att utveckla Sveriges bästa digitala läromedel och kunskapstjänster. Vi har skapat ett ekosystem av digitala tjänster för lärare och elever från förskola till gymnasiet. I ekosystemet ingår våra åtta kunskapstjänster och en växande flora av digitala läromedel, tänkta att användas i symbios med varandra. Ett bättre lärande för att eleverna ska nå sina kunskapsmål.