Natur & Kultur

Natur & Kultur

Monter: F:15
Telefonnummer: 08 453 87 00
Mailadress: info@nok.se

Välkommen till Natur & Kulturs monter! Vi stöttar dig med kvalitetssäkrade läromedel, baserade på aktuell forskning, som testar förmågor och följer centralt innehåll. Kom och få tips och idéer, spana in aktuella läromedel och erbjudanden, allt från böcker och blended learning till heldigitalt.

Förlaget Natur & Kultur är en stiftelse som utan ägare kan agera självständigt och långsiktigt. Vårt mål är att genom stöd, inspiration, utbildning och bildning verka för tolerans, humanism och demokrati.

Natur & Kultur i F:15