Natur & Kultur

Natur & Kultur

Monter: D:07
Telefonnummer: 08 453 87 00
Mailadress: kundservice@nok.se

Välkommen till Natur & Kulturs monter! Vi stöttar dig med kvalitetssäkrade läromedel, baserade på aktuell forskning, som testar förmågor och följer centralt innehåll. Hos oss får du tips och idéer om hur du kan arbeta digitalt med dina elever, från förskola till gy/vux, till exempel med:

  • CodeMonkey – programmering i skolan på ett enkelt och lustfyllt sätt (åk 1-9)
  • NOKflex – matematikundervisning med nya digitala möjligheter (åk 7-9 och gy/vux)
  • Qnoddarnas värld – hela kursplanen i svenska och matematik för åk 1-3 på iPad
  • Interaktiva böcker med extramaterial (grundskola och gy/vux)
  • Lärarlitteratur – mässerbjudande på titlar med digital anknytning!

Tips på föreläsningar i konferensprogrammet:

  • Digitaliserad undervisning på vetenskaplig grund – Daniel Barker
  • Surfplatta i undervisning och framgångsfaktorer för skolans digitalisering – Lena Gällhagen
  • Pedagogisk dokumentation – utvecklas och lära tillsammans, del 1 och 2 – Leicy Olsborn Björby, Gunilla Essén, Erika Björklund

Facebook

facebook.com/noklaromedelfk3/
facebook.com/noklaromedelak46/
facebook.com/sfisidan
facebook.com/nokpedagogik/

Förlaget Natur & Kultur är en stiftelse som utan ägare kan agera självständigt och långsiktigt. Vårt mål är att genom stöd, inspiration, utbildning och bildning verka för tolerans, humanism och demokrati.