Namfus

Namfus

Monter: D:26
Telefonnummer: 
Mailadress: namfus@namfus.se

På Namfus finns det mesta som används i skolan så som bedömningar, studiekriterier, läroplan, samverkan, schema, epost, sms, eventkalender, utvecklingssamtal, elevers status, läxor, uppgifts- och frågebank och interaktiva uppgifter. Läraren har koll på varje elevs utveckling. Namfus är användarvänligt med enkla instruktioner för användarna.

Namfus passar alla skolformer, från förskolan till gymnasiet.