Myndigheten För Tillgängliga Medier, MTM

Myndigheten För Tillgängliga Medier, MTM

Monter: C:07
Telefonnummer: 08-580 02 700
Mailadress: info@mtm.se

Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, med 8 Sidor, LL-förlaget och Legimus.

MTM arbetar för att alla som jobbar inom skolan och möter elever som på olika sätt skulle bli hjälpta av tillgängliga medier, ska ha god kunskap om det som MTM och andra leverantörer erbjuder. Med tillgängliga medier menar vi texter som är anpassade på olika sätt. Texterna kan vara anpassade för att läsas med öronen eller med fingrarna eller så kan språket vara anpassat, eller både och.

I vår monter kan du lära dig mer om MTMs digitala bibliotek legimus.se där det finns mer än 110 000 talböcker som elever med läsnedsättning kan låna. Vi demonstrerar gärna hur det fungerar! Vill du ta med dig en klassuppsättning av den lättlästa nyhetstidningen 8 Sidor så kan du hämta den i vår monter. Vill du bläddra bland de senaste lättlästa böckerna från LL-förlaget så är det bara att komma förbi. Vi har böcker för både unga och vuxna elever.
Du kan också hämta några exempel på det lärarmaterial som vi erbjuder till de lättlästa böckerna och 8 Sidor.

Du hittar oss på webben på mtm.se/skola