MicroData

MicroData

Monter: B:05
Telefonnummer: 019-100155
Mailadress: info@microdata.nu

MicroData – leverantör av samtyck.se

MicroData Skandinavien AB är ett IT-bolag som säljer, utvecklar och levererar tjänster inom arkiv- och informationsförvaltning.

Erfarenhet av säker informationsförvaltning
MicroData har sedan 1972 arbetat med informationsbevarande, säkerhet och drifthantering. Genom att tillgängliggöra information med tekniskt innovativa lösningar effektiviserar våra tjänster kundernas verksamheter och bidrar till en enklare vardag. Idag hjälper MicroData både privat och offentlig sektor med säker informationshantering.

Serviceenhet med bevarande och säkerhet i fokus
MicroDatas serviceenhet är specialiserade på långsiktig informationsförvaltning med bevarande
och säkerhet i fokus. Vi hjälper kunder med införanden, konvertering och projektledning. Vår driftmiljö, både system och produktion, finns speglad i två fysiskt åtskilda serverlokaler i Sverige där alla kunder äger sin egen data. All databehandling och lagring sker enligt rutiner för att uppfylla kraven gentemot dataskyddsförordningen, GDPR.

Tjänster som underlättar
Vi lägger stor vikt vid att erbjuda helhetslösningar för hela informationsflödet som bidrar till att förenkla våra kunders vardag.

samtyck.se – en helhetslösning för hantering av samtycken enligt GDPR
samtyck.se är en tjänst som hjälper er att samla in, versionshantera, lagra, och gallra samtycken. Med samtyck.se kan ni hantera samtycken från olika system på ett och samma ställe. Tjänsten är utvecklad av MicroData Skandinavien AB, och är anpassad för att leva upp till kraven i dataskyddsförordningen, GDPR. Samtyck.se är verifierad av av Advokatfirman Lindahl och hjälper idag våra kunder med att få en digital och central samtyckeshantering i enlighet med GDPR.

Läs mer om samtyck.se här

samtyck.se - en helhetslösning för hantering av samtycken