Matteappen

Matteappen

Monter: D:09
Telefonnummer: 0707913464
Mailadress: henrik@matteappen.se

Matteappen låter elever räkna matte för hand – i en digital miljö.

Matteappen är ett heltäckande läromedel i matematik för årskurs 1-9. Elever räknar matte för hand på en touch-skärm som förstår vad elever skriver, rättar automatiskt och skickar uträkningarna till läraren i realtid. Som lärare får du insikt i vad eleverna kan, vad de har svårt för, och hur de har löst uppgifterna.

Med hjälp av Matteappen kan du som lärare:

  • Individanpassa matematiken
  • Följa elevers progression
  • Slippa rättning och spara tid
  • Engagera klassen och skapa en dialog kring matematiken

Testa Matteappen gratis i ditt klassrum idag! Hör av dig till henrik@matteppen.se eller arvid@matteappen.se för att höra mer.

Framtidens matematikundervisning

Räkna för hand

Upptäck kunskapsluckor

Kartlägg kunskaper

Följ progression