Matteappen

Matteappen

Monter: D:09
Telefonnummer: 0707913464
Mailadress: henrik@matteappen.se

Matteappen är den enda tjänsten som låter elever räkna matte för hand – i en digital miljö.

Matteappen är ett heltäckande läromedel i matematik för årskurs 1-9. Elever räknar matte för hand på en touch-skärm som förstår vad elever skriver, rättar automatiskt och skickar uträkningarna till läraren i realtid. Du som lärare får därmed djupa insikter i vad eleverna kan, deras utmaningar, och hur de har löst problem. Se gärna vår FILM för att se hur det fungerar!

Med hjälp av Matteappen kan du som lärare:

  • Individanpassa matematiken
  • Följa elevers progression
  • Slippa rättning och spara tid
  • Engagera klassen och skapa en dialog kring matematiken

Pedagogiken bygger på ledande forskning av Madeleine Löwing som utvecklade Diamantmatematik, och följer en väl beprövad progression.

Testa Matteappen gratis i ditt klassrum idag! Hör av dig till henrik@matteppen.se eller arvid@matteappen.se för att höra mer.