Manmade

Manmade

Monter: C:35
Telefonnummer: 0702 - 31 50 96
Mailadress: info@manmade.se

Vi Skapar Sveriges Största Skolapp/Fritidsapp

En skolapp/fritidsapp och lärplattform, elevregister i ett!

Ni får en specialanpassad app där ni själva väljer vilka funktioner och sidor ni vill ha med och det finns massor att välja på! Vill ni dessutom hämta in information från någon annan plattform så kan vi visa det i appen också.

Samla ALL information i appen oavsett varifrån infomationen kommer! 

För mobilen, plattan och datorn, en app – alla plattformar!

Skolappen från Manmade är sveriges största skolapp/fritidsapp, men också en lärplattform och elevregister där man bla kan skapa fritidsschema, närvarorapportera, frånvarorapportera, sjukanmäla, skicka push notiser på ett enkelt sätt och med sidor som bla scheman, nyheter, bloggar, kalendrar, lunchmeny, personalregister, elevregister, telefonlista, sjuk/frånvaro anmälan, närvaroregistrering, frånvarorapportering, studiedagar/lov, sociala media, gallerier, synka med Google Classroom/Education, Office 365/OneDrive, klasslistor, skapa IUP med Omdömen, skapa scheman, samla alla externa plattformar i appen, ledighetsansökan, kursansökan, skicka in läxor, automatisk översättning till 105 olika språk och mycket mycket mer!

Allt ingår och ni väljer själva vad ni vill ha med i er app.

SKAPA FRITIDSSCHEMA
Vårdnadshavare och personal skapar enkelt och snabbt fritidsschema på bara någon minut för ett helt år. Personalen har sedan en bra översikt över vilka som ska vara på fritids och när dom ska vara där!

NÄRVARORAPPORTERING
Schemat är sedan kopplat till närvarorapporteringen, där det går ut både mail och push notiser till vårdnadshavarna om att eleven kommit på morgonen eller gått från fritids på eftermiddagen.

SJUKANMÄLAN + FRÅNVAROANMÄLAN
Användaren kan enkelt sjukanmäla och frånvaroanmäla till skolan genom appen, det skickas då automatiskt push notiser och mail till skolan och dom båda vårdnadshavarna. Personalen ser sedan enkelt vilka som är sjuka/frånvarande.

FRÅNVARORAPPORTERING
Om eleven har ogiltlig frånvaro kan personalen enkelt skicka frånvarorapporter till vårdnadshavarna som berättar att eleven inte är i skolan, dessa skickas ut via både push notiser och mail.

BOKA FÖRÄLDRAMÖTEN / UTVECKLINGSSAMTAL
Vill ni ha ett bra system för att enkelt kunna hantera bokningar av tex föräldramöten eller utvecklingssamtal så kan ni skapa bokningsbara möten som vårdnadshavarna sedan kan boka i appen.

IUPER MED OMDÖMEN
Ni kan skapa IUPer med omdömen för varje elev, ni har alla mallar från Skolverket att välja på och datan sparas i databasen så ni enkelt kan ta fram ett tidigare omdöme och ha det som underlag när ni ska skapa nya.

ELEV/SKOL UNDERSÖKNINGAR
Skapa undersökningar som elever, vårdnadshavare och personal kan svara på i appen och där man ser resultatet i realtid.

SKAPA SCHEMA
Ni skapar enkelt schema antingen för en klass eller för enskilda elever med drag and drop.

GOOGLE OCH OFFICE PLATTFORMAR
Använder ni Google Education, Classroom, Drive eller Office 365, Drive mm, så kan vi synka till alla dokument därifrån så ni kan samla allt ifrån dom plattformarna i appen.

DISTANSUNDERVISNING
Använder ni distansundervisning så kan ni skapa läxor, prov och alla andra uppgifter, dokument mm på Google eller Office plattformarna som vi samlar ihop så att eleverna kan göra både prov och läxor direkt i appen.

PUSH NOTISER – KONTAKTA ANVÄNDARNA
Skicka ut meddelanden via Push Notiser, skicka till alla i en klass, fritidsavdelning, personal eller annan typ av grupp eller skicka till enskilda användare.

ANVÄNDARUPPGIFTER – GDPR
Givetvis följer vi alla regler vad gäller hantering av användaruppgifter i enlighet med General Data Protection Regulation (GDPR).

PLUS MYCKET, MYCKET MER…
Förutom allt ovan så finns det mycket mer att välja på till er app, bloggar, kalendrar, skolkatalog mm mm.
En app för alla typer av skolor, från fritids till högskolor i mobilen, plattan och datorn!
Prismässigt är vi nog billigast på marknaden!

BOKA TID FÖR TELEFONDEMO
Kontakta oss idag så bokar vi in en tid för en telefondemonstration där vi visar er hur allt fungerar.

Välkommen till Manmade!

Manmade
Morkullegatan 1
432 42 Varberg
info@manmade.se
www.manmade.se
0702 – 31 50 96

Skolappar och fritidsappar efter era behov.

Skapa fritidsschema på ett enkelt sätt.

I mobilen, plattan och datorn.

Specialanpassade appar där ni väljer vad ni vill ha med.

Skapa schema för en klass eller elev med drag and drop.

Vi skapar online magasin av era pdfer.

Boka föräldramöten/utvecklingssamtal.

Skapa fritidsschema och närvarorapportera morgon och kväll till vårdnadshavarna.