Malmö Stad

Malmö Stad

Monter: C:18
Telefonnummer: 
Mailadress: camilla.bark@malmo.se

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet. Här finns initiativkraften och idéerna till nya sätt att jobba inom grundskolan. Vi arbetar koncentrerat och tillsammans för att skapa varje elevs bästa skola, ett utvecklingsarbete som omfattar alla medarbetare och elever. Målsättningen är att vi ska leva upp till läroplanens krav och skollagens intentioner – för varje elev. I Malmö driver vi skolans digitalisering med fokus på att erbjuda en utbildning som rustar eleverna väl för en framtid där lärande och arbete sker i digitala miljöer. Vi använder digitala verktyg för att främja tillgänglighet och likvärdighet med fokus på elevernas kunskapsutveckling och ökad måluppfyllelse. Nyfiken på att veta mer om oss? Besök oss i monter B:17. malmo.se/jobbaiskolan