Lärares Yrkesetiska råd

Lärares Yrkesetiska råd

Monter: B:08
Telefonnummer: 
Mailadress: mats.andersson@lr.se

Lärarnas Yrkesetiska Råd grundades av Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet och startade sitt arbete i november 2007. Rådet har platser för fyra yrkesverksamma lärare och två forskare med lärarbakgrund. Rådets medlemmar agerar oberoende av förbunden i olika sammanhang.Lärare bär, befäster och breddar ett demokratiskt synsätt i sin yrkesutövning. Det ställer krav på en hög medvetenhet om läraryrkets etiska dimensioner. Lärares yrkesetiska råd ska verka för detta genom att främja och stödja:
* ökad kunskap om lärares yrkesetiska frågor
* kontinuerliga yrkesetiska diskussioner
* lärares röst i debatten
* utvecklingen av ett gemensamt yrkesspråk
* en utveckling och revidering av lärares yrkesetiska principer