Lajks

Lajks

Monter: E:19
Telefonnummer: 070-5555137
Mailadress: info@lajks.se

Lajks arbetar för att förebygga och motverka nätmobbning och olika former av övergrepp på nätet. Sedan 2012 har man genomfört över 200 utbildningsdagar ute på skolor och med sin bakgrund från polisen känner man väl till vilka problem som finns och hur man minimerar risken med dessa.

Vi erbjuder skolor en möjlighet arbeta med en nät-trygg certifiering där vi stöttar skolan, såväl i analys av den specifika skolans behov som i vilka åtgärder som bör göras. Skolorna får även tillgång till en onlinebaserad utbildningsportal som innehåller utbildningsmaterial som man kan arbeta med i klass eller individuellt.