Ifous

Ifous

Monter: C:32
Telefonnummer: 073 996 7827
Mailadress: annika.faager@ifous.se

Ifous – Innovation, forskning och utveckling i skola och förskola –  är ett fristående branschforskningsinstitut som ger stöd till praktiknära forskning och konkret utvecklingsarbete där lärare och skolledare tar aktiv del i kunskapsbyggandet. Särskilt fokus läggs på utvecklingsområden som har stor betydelse för lärandet.

Mer om medlemskapet, våra FoU-program, möjligheten att skriva utvecklingsartiklar och våra rapporter hittar du på vår hemsida.