Hushållningssällskapet

Hushållningssällskapet

Monter: B:25
Telefonnummer: 035-46500
Mailadress: infohalland@hushallningssallskapet.se

Världens Bästa Smaker är ett treårigt projekt finansierat av Allmänna Arvsfonden med Hushållningssällskapet Halland som projektägare. Det startade hösten 2016 och avslutas hösten 2019. Syftet med Världens Bästa Smaker är att väcka barnens nyfikenhet för olika länders matkulturer och mathögtider och därmed öka deras kunskap och förståelse för varandras olika bakgrunder och härkomst.

Inspirationen till brädspelet kommer från ”Jakten på den försvunna diamanten” och innehåller olika utmaningar och överraskningar.

Alla övningar, recept och brädspelet Kryddresan är testade och godkända av elever och pedagoger på Sorgenfriskolan i Malmö och Söndrumsskolan i Halmstad.

För mer information gå in på hemsidan www.kryddresan.com

Världens bästa smaker

Hushållningssällskpet Halland