Gothia Fortbildning

Gothia Fortbildning

Monter: B:24
Telefonnummer: 08-462 26 70
Mailadress: info@gothiafortbildning.se

Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dig som arbetar inom skola och förskola. Vi erbjuder pålitlig och relevant kunskap genom böcker, tidningar, kurser, konferenser och digitala tjänster.

Vi har fyllt vår monter med höstens alla boknyheter!

Lyssna till Gothia Fortbildnings författare på SETT SYD 2017

Flera av våra författare föreläser under mässdagarna. I vår monter kan du träffa författarna, köpa deras böcker till mässpris och få dem signerade.  Läs mer om vår medverkan på SETT SYD

Medverkande författare:

Elza Dunkels – Nätkränkningar och säkerhet för unga

Maria Wångersjö – Nyanlända barn – en tillgång i förskolan

Mia Heikkilä – Lätt och svårt – jämställdhet i förskolan

Mona Liljedahl – De är vår framtid! Hur man upptäcker särskilt begåvade elever

Pär Lager- Kommunikativt ledarskap i praktiken