Gothia Fortbildning

Gothia Fortbildning

Monter: B:24
Telefonnummer: 08-462 26 70
Mailadress: info@gothiafortbildning.se

Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för professionella inom skola, förskola, vård och omsorg. Vi ger ut tidningar,  böcker och digitala verktyg samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.

Följ oss på Facebook!
SKOLA: facebook.com/gothiafortbildning.skola
FÖRSKOLA: facebook.com/gothiafortbildning.forskola

larkraft

SKOLA

Kom och testa Lärkraft.se i vår monter B:24! Lärkraft.se är en digital tjänst som hjälper dig i mötet med elever som kräver lite mer.
Med Lärkaft.se får du enkelt tillgång till texter, filmer och poddsamtal som ger både kunskap och verktyg. Allt framtaget i samarbete med elever, lärare och experter inom elevhälsa, pedagogik och psykologi. Lärkraft.se fungerar som en utgångspunkt för samtal mellan lärare och elevhälsa och bidrar till samsyn i lärarlaget kring elever i behov av extra stöd.

Nya böcker
Våga leda skolan
av Lina Axelsson Kihlblom.
Klassrummet möter världen
av Sara Bruun

FÖRSKOLA

Nya böcker
MI som samtalsmetod och förhållningssätt – motiverande samtal i förskolan
av Ann-Sofie Eriksson
Utveckla barns inflytande
av Jenny Biteus och Teres Engholm
Toddlare i förskolan
av Ebba Hildén

Kom och lyssna på våra författare!

Elza Dunkels
Lina Axelsson Kihlblom
Johan Alm
Tobias Gyllensvärd
Lena W Henrikson
David Edfelt
Tiia Ojala
Jenny Biteus
Teres Engholm

Här hittar du mer information: settsyd.se/talare/