Gislaveds kommun

Gislaveds kommun

Monter: D:28
Telefonnummer: 
Mailadress: camilla.m.johansson@edu.gislaved.se

 

Varför vi har gått in som kompetenspartner i SETT SYD?
Gislaveds kommun ser många möjligheter med SETT SYD både vad gäller att visa upp vad vi gör, främst inom utbildning, men också att ta del av forskning och erfarenheter som kan hjälpa oss att utvecklas ytterligare framöver. I Gislaved bygger vi en likvärdig skola, inte bara för elever utan också för pedagoger, rektorer och andra som leder vår skola, därför är SETT SYD en del av vår likvärdiga fortbildning där alla våra verksamheter finns representerade och kan förmedla hem och diskutera vidare efter mässan. Genom de reaktioner och samtal som vi hoppas få i vår monter (D:28) och efter de föreläsningar vi deltar i kommer vi att få utmana våra tankar och få nya idéer av besökarna på SETT SYD. Kanske kan vi också inspirera andra skolor eller kommuner att vilja och våga utmana och förändra.

 

Varför årets tre teman är viktiga för vår kommun?
Att bygga en likvärdig skola är viktigt för oss i Gislaveds kommun! Digital kompetens, flerspråkighet som resurs och att främja psykisk hälsa är några av de byggstenar som vi har använt oss av och som fortsatt kommer att vara viktiga för oss i vår framtida skola. Från att ha varit en testverksamhet för sex år sedan är det digitala arbetssättet sedan länge en självklar del av vardagen och Skolverkets nya digitala skrivningar välkomnas. Hur vi organiserat för likvärdighet och mängder av exempel på digitala arbetssätt får du i föreläsningen: ”Digital kompetens i vår likvärdiga skola” av Maria Pettersson och Camilla Johansson. Att se flerspråkighet som den resurs den är och hur vi i vår kommun arbetar praktiskt från förskola till gymnasiet berätta Eva Fjellander och Kristina Ljunggren-Jonsson mer om när du väljer att lyssna till föreläsningen: ”Flerspråkig och glad”
Hur vi skapar förutsättningar för att tonåringar ska må bra fysiskt och psykiskt och därmed prestera bättre i skolan berättar Anna Rothzén och Kalle Arnros mer om i föreläsningen: ”En skola i förändring-välmående i fokus för ökad måluppfyllelse”.