Generation Pep & Skolklassikern

Generation Pep & Skolklassikern

Monter: F:28
Telefonnummer: -
Mailadress: marie@generationpep.se

Generation Pep

Generation Pep arbetar utifrån en långsiktig vision att alla barn och unga ska ha möjlighet och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv. I år lanserades skolsatsningen Pep Skola – ett kostnadsfritt stöd till alla skolor i Sverige för ökad fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor under skoldagen. Pep Skola är initierat av Generation Pep i samarbete med fyra pilotskolor samt forskare från Gymnastik- och idrottshögskolan, Göteborgs universitet och Karolinska Institutet. Kopplat till skolstödet Pep Skola finns också en inspirationsbank med goda exempel från skolor runt om i landet som delar med sig av inspirerande, konkreta tips på hur skolorna själva har infört mer fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor under skoldagen, så som aktiva raster och trivsamma skolmåltider.

Generation Pep är ett icke vinstdrivande organisation som grundades i juli 2016. Initiativtagare är Kronprinsessparet och bakom Generation Pep står ledande svenska företag, stiftelser och ideella organisationer. En samarbetspartner till Generation Pep och ett konkret skolexempel som kommer vara med på plats är Skolklassikern…

Skolklassikern

Gemenskap, inspiration och motivation. Det är tre nyckelfaktorer för populariteten hos En Svensk Klassiker (Vasaloppet, Engelbrektsloppet, Vansbrosimningen, Vätternrundan och Lidingöloppet). Grundtanken är att motivera till motion och träning året runt. Det har man lyckats med långt över förväntan och det har fört med sig många fler positiva effekter än någon kunde ana. Skolklassikern startades av En Svensk Klassiker med målsättningen att uppmuntra till rörelse på ett lekfullt sätt genom aktiviteterna skidåkning, cykling, simning och löpning till lärare och elever från förskoleklass till och med skolår 6. Utöver aktiviteterna får klassen resonera om balansen mellan kost, sömn och rörelse och de positiva effekterna på lärande genom energiutmaningar. Skolklassikern är både motiverande och lustfyllt.

https://skolklassikern.se/

Marie Harding Projektledare Generation Pep