Frölunda Data

Frölunda Data

Monter: B:22
Telefonnummer: 031-769 55 60
Mailadress: info@frolundadata.se

Rätt hjälpmedel förändrar och förenklar livet

Vi kommer under SETT dagarna kommer vi visa bland annat
OrCam – Peka på texten och få den uppläst!
Läs tidningar, böcker, skyltar, etiketter och även text på en dator eller smartphoneskärm!

FrontRow Juno – Ett ljudutjämningssystem för alla i klassrummet
Läraren undviker slitage på stämbanden och elevernas trötthet minskar och koncentrationsförmågan ökar FrontRow är ett certifierat hjälpmedel för elever med autismspektrumstörning.

Det kommer att finnas möjlighet att kolla på andra hjälpmedel inom läs & skriv hjälpmedel, kognition m.m.

Välkommen till våran monter!

FrontRow Juno är ett lättanvänt och portabelt ljudutjämningssystem som skapar en mer gynnsam ljudmiljö för lärande.

OrCam MyReader 2 Läser från vilken yta som helst. Den mest avancerade enheten med artificiell intelligens för blinda och synskadade som hjälper de att läsa dagstidningen, en favoritbok, textmeddelanden, e-post med mera.