Fridtjuv

Fridtjuv

Monter: E:32
Telefonnummer: 073 077 31 54
Mailadress: 

Fridtjuv – lektionsplanering på fem minuter

Fridtjuvs svenska, examinerade lärare har tittat på 250 000 fria lärresurser. 6000 av dem har behållits och kategoriserats i förhållande till Lgr11. Sedan har lektionsplaneringar skapats utifrån detta. Efter fem minuters förberedelse kan en meningsfull lektion hållas.

Genom att Fridtjuv bara använder fria lärresurser, kan läraren fritt dela med elever och föräldrar, utan att behöva tänka på särskilda elevlicenser.

Fridtjuv finns för årskurs 4-6 och 7-9.

Fridtjuv är perfekt för:

  • Vikarier som vill ha ett färdigt lektionsmaterial
  • Nyutexaminerade lärare
  • Elever som har koncentrationssvårigheter
  • Elever som behöver ytterligare utmaningar

Fridtjuv används i dag i 37 svenska kommuner, i både fria och kommunala skolor.

Gratis provlektioner finns på fridtjuv.se

Vill du veta mer? Ring Susanna på 0730-77 31 54