Framtidsfrön

Framtidsfrön

Monter: C:28
Telefonnummer: 0738517504
Mailadress: karolina.palmer@framtidsfron.se

Framtidsfrön är en ideell organisation med syfte att främja och utveckla entreprenörskap inom förskola och skola.