Djurskyddet Sverige

Djurskyddet Sverige

Monter: F:12
Telefonnummer: 08 688 28 39
Mailadress:  rede@djurskyddets.se

REDE – Respekt Empati Djur Etik

Många konflikter kan undvikas om barn tidigt får träna sig i att sätta sig in i andras situation. Genom varierande övningar får barn träna sin empatiska förmåga, ta ställning i livsfrågor och öva på att uttrycka sig kring känslor.  Vetenskapliga studier visar att REDE har god effekt. Övningarna är anpassade till läroplanen och laddas ner kostnadsfritt på www.rede.se. REDE är ett värdegrundsmaterial framtaget av Djurskyddet Sverige.