Creaza

Creaza

Monter: E:18
Telefonnummer: +47 47 77 88 00
Mailadress: post@creaza.com

Creative and Playful Learning

Creaza är ett modernt digitalt läromedel där eleverna arbetar med ämnen och samtidigt utvecklar sina kunskaper och förmågor. I Creaza hittar man uppgifter som eleverna löser genom att skapa tankekartor, presentationer, tecknade serier, film och ljudproduktioner i en pedagogisk kontext.