AV Media Skåne

AV Media Skåne

Monter: D:25
Telefonnummer: 0451- 38 85 80
Mailadress: kontakt@avmediaskane.se

AV Media Skåne är en samverkansorganisation mellan kommuner. Vi är en pedagogisk och teknisk resurs för förskola och skola på alla nivåer. Vi arbetar för att inspirera hur digitala verktyg och användandet av film och böcker kan skapa en mer givande undervisning.