BRAVOLesson

BRAVOLesson

Monter: B:30
Telefonnummer: 010-516 40 90
Mailadress: info@bravolesson.se

Nyhet! App, webb och video för lektionsobservationer och kollegialt lärande.

FULLT FOKUS PÅ DET SOM LÄRARE ÄLSKAR

Alla som studerar är värda fantastiska lärare. Alla lärare är värda tydlig feedback på sin undervisning. Enligt en undersökning av Novus är det enbart 11 procent av Sveriges lärare som får det. BRAVOLesson fungerar för alla skolformer från förskola till universitet – för kommuner, skolor, rektorer, pedagogiska ledare, förstelärare och alla pedagoger. Ta nästa steg i ert systematiska förbättringsarbete.

BRAVOLesson – för bättre och bättre undervisning