Walk the walk - Från Malmö till Tanzania

Allmänna lärar- och pedagogspåret, Förskoleklass, Grundskola

2017-10-30 10:00 – 10:45

SAL 1

Hur arbetar man ämnesövergripande? Vad finns det för fördelar med det? I samtalet mellan Sara Bruun och Camilla Askebäck Diaz kommer de att diskutera hur man kan arbeta ämnesövergripande i praktiken samt ge konkreta exempel från sina erfarenheter. Du kommer även få ta del av olika digitala verktyg som underlättar samarbete samt hur arbetet med andra lärare och länder kan berika din undervisning. Sara deltar live via Skype från Bagamoyo i Tanzania! #bruunochdiaz

Målgrupp: Förskoleklass & Grundskola