Virtual reality och barns rättigheter

Allmänna lärar- och pedagogspåret, Grundskola, Gymnasieskola

2017-10-30 13:00 – 13:45

SAL 5

I två pedagogiska material från barnrättsorganisationen Plan International får du uppleva vardagen ur ett barns perspektiv. Eric bor i ett flyktingläger i Tanzania och tillsammans med honom provar du på livet på flykt: sover i tält, går i skolan och spelar fotboll. Genom Barsha i Bangladesh får du uppleva vardagen i skuggan av naturkatastrofer och hur barn och unga gör viktiga insatser för att förbereda sig för översvämningar och kraftiga regn.
Sanna Wolff är projektledare på Plan International och guidar dig genom VR-materialet och tillhörande lärarhandledningar.