Viktigt på riktigt

Allmänna lärar- och pedagogspåret, Grundskola

2017-10-31 13:00 – 13:45

SAL 1
Lotta och Martin är lärare på Årstaskolan i Stockholm. De har under många år utvecklat arbetssätt och rika uppgifter som spridit sig i hela Sverige och även utomlands. Några exempel är romanprojekten Den magiska dörren, Monstret och Dagboken, poesiprojektet Livsviktig poesi, retorikprojektet talasomTED, källkritikprojektet Riktigtsant, rika matematikuppgifter och London Tour Guide. Uppgifter som får ta tid, som har riktiga mottagare, ställer frågor och är rika på nya roller och förmågor.
I denna föreläsning berättar de om tankarna bakom, hur idéerna föds, hur lektionerna går till och vinsterna med ett skolarbete som är #viktigtpåriktigt!