"Vi har doftat slut på Basilikan"

Förskola, Förskoleklass, Pedagogik- och didaktikspåret

2019-10-16 14:15 – 15:00

Sal 1

Hur får man ihop 14 olika språk, en ny barngrupp och ett tema med fokus naturvetenskap och flerspråkighet? Hur behöver vi arbeta med vår organisation så att varje barn får möjlighet att bli sitt bästa jag i vår verksamhet?
Ni ska få följa med på Förskoleområde 2´s resa och framför allt avdelning Pippis resa med kryddväxter, snäckor, analoga och digitala lärmiljöer och möjligheterna med en barngrupp där 14 olika språk finns representerade.