Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Hur involverar vi hela organisationen, från lärare till förvaltningsledning, i arbetet med vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet? Hur identifierar, observerar och analyserar vi konkreta problem som bör åtgärdas i den vardagliga verksamheten? Hur kan man som lärare konkret samverka med forskare för att stärka och öka kunskapen inom det egna läraruppdraget? Genom konkreta exempel kommer vi att belysa framgångsfaktorer och utmaningar vi möter i ledningsarbetet med långsiktig professionsutveckling. 

Fokusområden

Styrnings- och ledningsspåret