Samverkan för en vetenskaplig grund i skolans digitala utveckling

Styrnings- och ledningsspåret

2017-10-31 13:15 – 14:10

SAL Styrning & Ledning

Hur involverar vi hela organisationen, från lärare till förvaltningsledning, i arbetet med vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet? Hur identifierar, observerar och analyserar vi konkreta problem som bör åtgärdas i den vardagliga verksamheten? Hur kan man som lärare konkret samverka med forskare för att stärka och öka kunskapen inom det egna läraruppdraget? Genom konkreta exempel kommer vi att belysa framgångsfaktorer och utmaningar vi möter i ledningsarbetet med långsiktig professionsutveckling.