Växelverkan - Att leda och följa i förskolan

Allmänna lärar- och pedagogspåret, Förskola

2017-10-31 11:15 – 12:00

SAL 3

Hur förenar man målstyrt arbete med barns reella inflytande? När är det ok att som pedagog påverka barnens processer och vad av allt som barnen uttrycker ska man stödja, utmana och stimulera? Med exempel från praktiken belyser Martina betydelsefulla komponenter för att förena pedagogers intentioner och barns perspektiv för att skapa förskolepedagogisk undervisning.