Värsta bästa nätet

Förskoleklass, Grundskola, Gymnasieskola, Pedagogik- och didaktikspåret

2018-10-18 13:00 – 13:45

SAL 2

I denna föreläsning tar Maria upp vad barn och unga idag kan mötas av på chattar, sociala medier och nätet i allmänhet samt vad vuxna bör veta och prata om för att ge barn och unga rätten till ett säkerhetstänk.
Maria Dufva är kriminolog och författare till handböckerna ”Mitt barn på nätet” samt den nyutkomna barnboken ”Värsta bästa nätet”.