Varje elevs bästa digitala skola

Fritidshem, Förskoleklass, Grundskola, Gymnasieskola, Ledarskap, Pedagogik- och didaktikspåret

2018-10-18 15:30 – 16:15

SAL 4

Malmö stad har arbetat fram ett självskattningsverktyg för att kunna stödja skolornas arbete att uppnå en högre grad av digitalisering och användning av digitala verktyg. Denna självskattning är ett stöd för både skolledning och arbetslag för att skapa en samsyn på skolan kring hur digitalisering kan användas som ett verktyg för att uppnå ökad likvärdighet, högre måluppfyllelse och ökad social hållbarhet. Verktyget är resultatet av ett samarbete med åtta andra länder i det europeiska samarbetsprojektet Digital Schools of Europe och utformningen på det möjliggör för samarbeten på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Nils Nilsson och Daniel Pamp som båda varit med i processen presenterar hur det fungerar och hur det kan användas ute på skolorna.