Värdeskapande lärande - grit, driv och jäklar anamma

Grundskola, Gymnasieskola, Ledarskap, Pedagogik- och didaktikspåret

2019-10-17 11:00 – 11:45

Sal 2

Med verkliga mottagare utanför skolan, inkluderande förhållningssätt och massor av jäklar anamma skapar Maria ett fördjupat lärande där eleverna blir aktörer och världsmedborgare. Genom värdeskapande pedagogik kommer engagemanget, mediakunnigheten och det källkritiska förhållningssättet av bara farten! Marias föreläsning blandar forskning med konkreta undervisningsexempel och visar på hur man med små hjälpmedel kan skapa motivation som spiller över och ger ringar på vattnet! Här får vi inte bara svar på frågan hur utan också för vem. I Marias klassrum är eleverna inte framtiden – de är nutiden.