Värdeinspirerat ledarskap

Kjell Ove Hauge är rektor på Oslo kommuns storsatsning för yrkesprogram; Kubengymnasiet. Hösten 2010 inledde Kjell Ove ett projekt för att motverka tappet av elever på yrkesutbildningarna på Oslos gymnasieskolor. Ett projekt där han skapade standardiserade procedurer för uppföljning elevernas studieresultat. Projektet har sedan inspirerat liknande system på samtliga gymnasieskolor i Oslo. Under föreläsningen kommer Kjell Ove Hauge i denna engagerande föreläsning berätta om gymnasieskolan Kuben i Oslo och det arbetet som ligger bakom en av de mest sökta skolorna i Oslo som även har hög trivsel och goda studieresultat.

Fokusområden

Styrnings- och ledningsspåret