Värdeinspirerat ledarskap

Styrnings- och ledningsspåret

2017-10-30 15:45 – 16:45

SAL Styrning & ledning

Kuben yrkesgymnasium i Oslo leds genom ett värdeinspirerat ledarskap. Skolens värderingar har skapats av de som ska äga och efterleva dessa. Praktiken byggs upp runt ett antal standarder som bidrar till att skapa en gemensam riktning genom systematisk reflektion både individuellt och gemensamt. Kjell Ove Hauge har sedan uppstarten av Kuben 2013 skapat en skola med högt söktryck, hög trivsel bland elever och personal samt goda studieresultat. Hauge kommer att berätta om sitt arbete på Kuben och arbetet som ligger till grund för en av Oslos mest sökta skolor.